Navigácia


Profil

Zoskupenie Wittmann Holding Zvolen Slovensko je dynamicky rozvíjajúci sa zväzok spoločností (K.Wittmann s.r.o., Zmrzka s.r.o. a West Port s.r.o.), ktoré založila Katarína Wittmannová.

Wittmann Holding sa prostredníctvom členov rodiny Wittmann viaže so základmi mliekarenského priemyslu na Slovensku.
V súčasnosti Wittmann Holding realizuje investície v iných oblastiach - nehnuteľnosti a mliečna zmrzlina.

V rámci holdingu:

  • Spoločnosť K.Wittmann s.r.o. prenajíma priestory obchodného domu Wittmann na Divadelnej ulici vo Zvolene.
  • Podobnú činnosť má aj spoločnosť West Port s.r.o.
  • Spoločnosť Zmrzka s.r.o. rozvíja aktivity v cukrárenskej oblasti a oblasti rýchleho občerstvenia,
    z nich je najznámejší Milk bar Maxim na námestí vo Zvolene s viacerými špeciálnymi zmrzlinami.


Pozemkový plán nehnuteľností:

pozemková mapa OD Wittmann
pozemková mapa Wittmann Place

Na investície je možné využiť 3 365 m2 v centre mesta Zvolen.


Spoločnosť sponzoruje dorasteneckú dievčenskú hádzanú v Banskej Bystrici a každoročne prispieva na archeologické združenie Pustého hradu.

Dekrét čestného člena združenia priaznivcov Pustého hradu
Hádzaná - dorastenky Banská Bystrica