Navigácia


Adalbert (Vojtech, Béla) Wittmann

Vojtech Wittmann Vojtech Wittmann

Narodil sa v roku 1899 vo Zvolene. S manželkou Máriou (rodenou Šnejdárek) mal syna "Peter" a dcéru "Catherine/Katarína". Bývalý majiteľ veľkého mliekarenského podniku I.Wittman & syn. Dcéra Katarína Wittmann podnikala na Slovensku od roku 1991. Syn Peter podnikal v Brazílii.

O Vojechovi Wittmannovi a jeho činnosti v mliekarni sa pripravuje osobitná publikácia. Rodina Wittmannovcov bude vďačná za akékoľvek informácie alebo veci, fotografie vecí, a to bez nároku na ich odovzdanie rodine. Zároveň ďakuje všetkým tým ochotným ľuďom, ktorí nejakým aj drobným spôsobom už pomohli kompletizovať roztratené fragmenty stále ešte menej známej histórie.

Materiály z archívu fabriky sa za totalitnej éry stratili a miestne múzeum si nezachovalo ani fotografiu Vojtecha Wittmanna, neoznačilo zhabané historické predmety názvom „zo súkromnej zbierky rodiny Wittmann“ a nevie nájsť zhabanú bustu Vojtecha Wittmanna. K tejto kauze uvádzame dokument z roku 1949 ďalej v tomto texte s fotodokumentáciou. Rodine sa podarilo niektoré rodinné predmety kúpiť už aj v starožitnostiach (išlo o portrét, či veci s názvom firmy).

Vojtech Wittmann
Mal odborné znalosti a okrem slovenčiny hovoril plynule nemecky, maďarsky, česky, dohovoril sa francúzsky a po odchode do Kanady aj anglicky. Vojtech bol charakterovo čistý človek so vzťahom ku všetkému progresívnemu, či išlo o moderné prvky výroby (pasterizácia, laboratóriá na mliečne kultúry baktérií) alebo o obecné dianie (v roku 1924 mu zamietol okres žiadosť na zriadenie rádioelektrickej prijímacej stanice, v roku 1934 bol navrhnutý do predsedníctva lyžiarskych závodov FIS vo Vysokých Tatrách).

Vojtech s manželkou Marie s deťmi Vojtech v prírode pred vojnou Vojtechova malba
Pri tenise na Sliači
s manželkou
1948 manželka Marie so synom Petrom
a dcérou Katarínou
V prírode pred vojnou Pôvodne chcel byť maliarom

Osobitný vzťah mal ku kultúre a slovenským tradíciam, čo sa odzrkadlilo v jeho zbierke historických artefaktov, výzdobe bytu a v motívoch etikiet pre obaly produktov rodinnej mliekarne. Pôvodne chcel byť maliarom (vo fotogalérii je jeho kresba ruží, nakreslená už v Kanade), ale stal sa po otcovi nástupcom v rodinnej továrni, kde pracoval od r.1920. Karol sa v tom čase venoval kariére v medicíne. Vojtecha Wittmanna charakterizuje aj poctivosť a neuveriteľne dobrý vzťah k zamestnancom, či sociálne cítenie. Možno práve táto vlasnosť ho neskôr priviedla do radov Sociálnodemokratickej strany.

Vojtech Wittmann Vojtech v armáde 1918 (popiska s jeho rukopisom v nemčine) Byt Wittmannovcov 1945 ľudová výšivka s očovskými motívmi
Vojtech Wittmann Vojtech v armáde 1918 Džbán z múzea v knihe o Zvolene
z r.1993 a predtým v byte
Wittmannovcov 1945
Dar Benešovi (ľudová výšivka
s očovskými motívmi), ktorý už
po r.1948 nestihol byť darovaný

Rodine bránili v podnikaní dve svetové vojny. Najmä počas druhej svetovej vojny, keď bola mliekareň pod správou vojnového Slovenského štátu (správca T.Babala) Vojtech Wittmann bol zapojený v ilegálnom odboji a po potlačení národného povstania sa aj s celou rodinou musel skrývať, aby si zachránili holý život. Po vojne mliekareň bola vrátená, ale po prevrate 1948 znovu zobraná štátom.

Osvedčenie o zapojení do SNP Smernice pre budúci vývoj Slovenského mliekárstva Popis úteku Úryvok z listu zamestnancom po úteku
Ilegálny odboj Budúcnosť mliekarenstva na Slovensku očami V.Wittmanna Popis úteku Úryvok z listu zamestnancom po úteku

V lete 1944 dokončil spis „Smernice pre budúci vývoj slovenského mliekarenstva“, ktorý svojim obsahom mal nadčasovú pôsobnosť (rodinou Wittmann bol jediný exemplár spisu zapožičaný bývalému ministrovi Bacovi). Svoje peniaze investoval do mliekarne a z Československa tajne odišiel v r. 1949 úplne bez peňazí na bicykli do Rakúska. Zamestnancom mliekarne zanechal list na rozlúčku. Ten bol zverejnený až po roku 1989. Na rozdiel od mnohých iných emigrantov žil v Kanade zo začiatku z pôžičiek.

Bar v byte Wittmannovcov Súpis zhabaných vecí strana 2 Súpis zhabaných vecí z depozitu múzea 1 Súpis zhabaných vecí z depozitu múzea 2
Bar v byte Wittmannovcov * Súpis zhabaných vecí strana 2 z celkom 19 strán Súpis zhabaných vecí z depozitu múzea

* Tí, čo zhabali majetok, spísali príbor, kompóty, detské hračky, atď., ale nikde nespomenuli bar s alkoholom a salámou v chladničke, pretože pri spisovaní im asi vyschlo v hrdle a vyhladli.

Zápis skautov Súpis zhabaných vecí - knižnica Súpis zhabaných vecí - knižnica Súpis zhabaných vecí - knižnica
Mnohé z ukradnutých vecí menili majiteľa, len o niektorých sa zachoval doklad o tom, kde skončili (časť zabavenej knižnice a dnes už úsmevný zápis skautov).

Keď Wittmannovcom štát zobral mliekareň a továrnikovi Vojtechovi Wittmannovi naplánoval presun na prácu do mliekarne v Trenčíne, rodina opustila republiku. V neprítomnosti bol Vojtech Wittmann za to odsúdený. Podčiarknuté a preložené sú tie pasáže rozsudku, ktoré najlepšie vystihujú vtedajší zločinecký slovník komunistických sudcov.

Dôvody odsúdenia Dočasný pobyt po úteku Nový domov v Kanade
Rozsudok strana 2 - dôvody Dočasný pobyt po úteku Nový domov v Kanade