Navigácia

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil
Za pani Katarínou Wittmanovou
Kapitola z knihy Wittmann family
Ludrová Ludrová - rodisko Ignáca a jeho súrodencov
Mapa rodiska
1934 nevesty a vnučky Ignáca Wittmanna 1934 nevesty a vnučky Ignáca Wittmanna (zľava Mária, Mima, Vlasta, Olga, Kika)
Slovensko Slovensko
národy Rakúsko-Uhorska národy Rakúsko-Uhorska

Súrodenci Ignatza Wittmanna a ich potomkovia

Širší rodostrom Wittmann
Širší rodostrom Wittmann (z doteraz známych dokumentov)

Hľadáme ďalších Berhardových súrodencov a ich potomkov. V tomto súbore je aj vývoj štátnych útvarov v rôznych časových etapách, ktoré sa týkajú Slovenska.

Budeme vďační za všetky ďalšie informácie o rodine Wittmann.

Wilhelm

Narodil sa v roku 1863 v Ludrovej, zomrel v roku 1937 vo Zvolene. Mal dcéru „Blanche, Blanka“ a syna „Miki, Mikuláš“. Blanche žila a zomrela v Maďarsku. Jej jediná dcéra „Dóri“ zomrela vo veku 17 rokov na týfus. Miki žil vo Zvolene, mal dcéru „Zuzana“, narodenú v r. 1946.

Ignatz (Ignác)

Narodil sa v roku 1867. Podrobnosti o ňom nájdete v samostatnej časti. Mal dvoch synov, „Karol/Karči“ a „Vojtech/Adalbert/Béla“. Karol si zmenil priezvisko na Witt a do konca života pracoval ako lekár vo Zvolene. Zomrel v roku 1961. Mal tri dcéry. Oľga žije v Pennsylvánii, USA, Viktória zomrela v Quebecu, CA a Mária žije v Montreale, CA.
Vojtech (pokračovateľ a bývalý majiteľ veľkého mliekarenského podniku I.Wittmann & Syn) a jeho manželka Marie (rod.Šnejdárková) mali syna (Peter, podnikateľ v Brazílii) a dcéru (Katharine, ktorá od roku 1991 podnikala na Slovensku).


r. 1934, zľava doprava:
pán Adamica (hl.účtovník), Ignác W.,
Marie W., Vojtech W., Vlasta W.,
Karol W., neznáma

Kalman (Koloman)

Narodil sa v roku 1868 – Vyrábal a predával bryndzu vo Zvolene až do roku 1941, kedy mu Slovenský štát na základe zákona o likvidácii židovských podnikov, vzal živnosť a s ňou súvisiaci majetok (pozri www.upn.gov.sk/likvidacie). V roku 1944 bol zavraždený nacistami a slovenskými fašistami v obci Kremnička. Mal tri dcéry a jedného syna. Jeho dcéry Alžbeta (Erzsi), Oľga a Anne boli tiež v rokoch 1942 až 1944 aj s rodinami zavraždené nacistami a slovenskými fašistami. Alžbeta (A.Fränkl) zomrela v koncentračnom tábore v Poľsku r.1942.

Úryvok z článku vo Zvolenských novinách: „ .......ale bryndzu v tom čase vyrábali v regióne aj iní, v štastikách sú uvedení ďalší siedmi malí podnikatelia. Medzi nimi aj Ignácov mladší brat Koloman Wittmann. Koloman bol poctivý občan, drobný podnikateľ, jeden z mnohých. Jeho dom bol na dnešnej Kozačekovej ulici vo Zvolene, kde bryndzu aj vyrábal. Keď prechádzame okolo, vidíme len starší neudržiavaný plechový plot, ukrývajúci smutný príbeh.
Kolomanov životný osud totiž nebol obyčajný aj keď pochádzal zo siedmich detí a sám mal päť detí, jedného syna a štyri dcéry (jedna z nich zomrela štvorročná - Jetti). Syn sa dostal do Anglicka, kde sa zaradil do tamojšej „air force“ britskej spojeneckej armády, ale Koloman a jeho tri dcéry Elizabeta (Alžbeta), Oľga a Anna boli aj s rodinami zavraždení.
Len Oľginu dcéru, dievčatko Júliu, sa podarilo Vojtechovi Wittmannovi ukryť v kláštore ešte predtým, ako jeho samého a jeho rodinu ukrývali iní ľudia. Julka po vojne vyrastala u tety, vdovy po strýkovi v Anglicku a keby aj prišla, nik jej asi nepôjde odovzdať kyticu, ktorú niekedy z mesta donesú návštevníkom Zvolena, slovenským rodákom.
Slovenský štát bol počas druhej svetovej vojny priamo zodpovedný za vyvraždenie celej Kolomanovej a Julkinej rodiny. Ďalší dobrí, komunistickí budovatelia, zabavili ich vtedy neveľký majetok po tom, ako jeho správca, Vojtech Wittmann, emigroval v roku 1949. Pod socialistickou správou pustol aj Kolomanov dom. Ani po roku 1989 sa štát nijako neodlíšil, neodškodnil dedičku v rokoch. Štát ani nechcel a nečakal, že sa ľudia ako Julka, dnes staršia pani, vrátia spĺňať extra vymyslené východoeurópske podmienky reštitučného zákona (trvalý pobyt v ČSFR a iné) do štátu, v ktorom zanechali tie najsmutnejšie spomienky, a v tomto duchu schválil nové zákony. Dom zostal mestu, ktoré ho predalo spriazneným dušiam za určitú cenu a spriaznení predali pozemok po zbúraní domu za rádovo asi 10-násobok toho, za čo ho kúpili od mesta.........autor Š.Hvojník.“

Kolomanove vnučky:

Kolomanove vnučky

Keďže Dežo už mal vlastnú dcéru s menom Juliet,
Oľgina dcéra bola premenovaná na Eva-Júlia.
Eva žije v Londýne a má dvoch synov a jednu dcéru.
Júlia (Juliet) má dcéru Annu a žije v štáte Colorado, USA.
Júliine početné články v novinách sa dajú vyhľadať
na internete pod heslom Juliet Witman.
(obr.: vľavo Eva-Júlia, vpravo Juliet)

Moritz

Narodil sa v roku 1871, v roku 1903 emigroval do USA, neoženil sa, zomrel v New Yorku roku 1950.

Daniel

Narodil sa v roku 1873, v roku 1903 sa vysťahoval do USA, zomrel v New Yorku v roku 1951. Mal tri deti. Dcéra Blanche a Michael Leff, mali syna „Alan“. Syn Bernard s manželkou Roslyn mali dve dcéry Ellen a Carey Lois. Dcéra Ruth a Herman Cohen mali jedného syna a jednu dcéru.

Ernestine (Ernestína, Tinka)

Narodila sa v roku 1876 – zavraždená nacistami a slovenskými fašistami v roku 1943, mala päť synov a tri dcéry. Jedna dcéra zomrela mladá, štyria synovia a dve dcéry boli v roku 1944 zavraždení nacistami a slovenskými fašistami.
Jeden syn „Karol“ odišiel do Francúzska, kde sa oženil. Kým bojoval ako delostrelec v 2. svetovej vojne, odvliekli mu nacisti manželku. Po vojne zostal od kanónov takmer hluchý a manželku hľadal vo všetkých koncentračných táboroch, resp. čo sa s ňou stalo. Keď nič nenašiel, vrátil sa do Československa v roku 1947, kde ho Vojtech Wittmann zamestnal. Tu sa znovu oženil a zomrel v roku 1969 vo veku 67 rokov vo Zvolene. Jeho syn Jacques žije vo Francúzsku neďaleko Paríža. Má dve dcéry Lise Noelle a Pascale Marquerite.

Malvina

Malvina – zomrela mladá


Všetci z rodiny Wittmann si v severnej Amerike písali meno len s jedným „n“ - Wittman


Katarina a Juliet, Banská Bystrica Katarina a Juliet, Zvolen Katarina a Juliet, Pustý hrad
Katarina a Juliet, Banská Bystrica Katarina a Juliet, Zvolen Katarina a Juliet, Pustý hrad
 
Dioniz W. (Denes) a Ružena Kalaberová Zavraždení Julietina mama G, Roslyn, x, J, Bernard, Blanche, Ruth
Dioniz W. (Denes) a Ružena Kalaberová Zavraždení Julietina mama G, Roslyn, x, J, Bernard, Blanche, Ruth
 
Desider W. a Denes Jean-Jacques 1960-1970 Bernard Wittmann 1835-1902 (Bernát)
Desider W. a Denes Jean-Jacques 1960-1970 Bernard Wittmann 1835-1902 (Bernát)
 
Bernardova manželka 1837 - 1877 Koloman W. 1868 - 1944 (Kalman) Mark - Bernardov brat 1842 - 1890
Bernardova manželka
1837 - 1877
Koloman W. 1868 - 1944 (Kalman) Mark - Bernardov brat
1842 - 1890
 
1895 sobáš - Ignacz, Markov syn a Tini (Ernestine)  
1895 sobáš - Ignacz, Markov syn a Tini (Ernestine) s povolením úradu