Navigácia

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil
Za pani Katarínou Wittmanovou
Kapitola z knihy Wittmann family
Josef Šnejdárek s manželkou Catherine (1912)
S manželkou Catherine (1912)
Medaily Medaily
úmrtný list
Pri portréte svojho otca Josef Jiří Šnejdárek, ml.
Pri portréte svojho otca
Josef Jiří Šnejdárek, ml.
Joseph Georges Schneidarek, jr.
rodný dom Gen. Josefa Šnejdárka
Joseph G. Šnejdárek mladší Generálov syn, Joseph G. Šnejdárek mladší, pracoval celý svoj život pre firmu BAŤA. Cez vojnu v Maroku, potom vo Francúzsku. (fotografia Tomáša Baťu v pozadí na stene)

Gen. Josef Šnejdárek (Schneidarek)

Gen. Josef Šnejdárek Gen. Josef Šnejdárek

Príslušník francúzskej cudzineckej légie č.5824, československý armádny generál, vojnový hrdina a patriot Josef Šnejdárek sa narodil 2.apríla 1875.

1914 … Rytier čestnej légie
V prvej svetovej, ako druhý veliaci dôstojník bojoval vo Francúzsku na Marne a Aisne. Priamo na bojovom poli bol povýšený na kapitána a bol vyznamenaný Vojnovým krížom za odvahu a radom Rytier čestnej légie (rad 5.triedy).

1919 … Československý vojnový kríž
Československý prezident T.G.Masaryk mu osobne odovzdal Československý vojnový kríž (foto).

1920 … rad Dôstojník čestnej légie
Generál Pellé vyznamenáva plukovníka Šnejdárka radom Dôdstojník čestnej légie (rad 4. triedy, foto).

1930 … rad Veliteľ čestnej légie
Jeden z francúzskych generálov mu osobne prináša do Košíc rad Veliteľ čestnej légie (rad 3. triedy).

prezident Masaryk, generál Pellé, Šnejdárek 1919 Československý vojnový kríž 1920 dôstojník čestnej légie
Zľava prezident Masaryk, generál Pellé,
sprava Šnejdárek
1919 Československý vojnový kríž 1920 dôstojník čestnej légie

Šnejdárek - Nové vydání knihy "Co jsem prožil" s přílohou o rodině

Josef Šnejdárek - nové vydání knihy Co jsem prožil - obálka

70 let ode dne, kdy zemřel generál Šnejdárek, uplynulo 13. května 2015. K tomuto výročí
byly vytištěny první kusy dalšího vydání jeho autobiografie „Co jsem prožil“, tentokráte jako
rozšířené vydání o faktografii, rodinnou korespondenci, manželku a děti generála
plus fotografie.

70 rokov odo dňa, kedy zomrel generál Šnejdárek, uplynulo 13. mája 2015. K tomuto výročiu
boli vytlačené prvé kusy ďalšieho vydania jeho autobiografie „Co jsem prožil“, tentokrát ako
rozšírené vydanie o faktografiu, rodinnú korešpondenciu, manželku a deti generála
plus fotografie.

Česká verzia knihy je rozpredaná. V prípade, že sa nájde dosť záujemcov, dáme knihu vytlačiť ešte raz, lebo dotlač nie je možná a dosky tlačiareň ničí.
Záujemci o knihu pre prípad novej tlače nech napíšu email už teraz a vo svojom emaile musia v predmete správy napísať: Kniha Šnejdárek
V emailových správach budeme mať osobitné okienko kam sa zaradia všetci žiadatelia o knihu.

informácie a objednávky na: asistentka@wittmannholding.sk

Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - úvod Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - úvod 2 Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - obálka zadná strana nové vydání knihy Co jsem prožil - strana 190 kniha Co jsem prožil - strana 191 Josef Šnejdárek - nové vydání knihy Co jsem prožil - strana 192

Obálka knihy a úvod z knihy Co jsem prožil, plus príloha (TU - PDF, 673 kB)


Kniha v angličtine

Anglické vydanie pre rodinných príslušníkov a priateľov. Anglická verzia vyšla v náklade len 130 ks.

Joseph Schneidarek - What I Have Gone Through

Obálka knihy What I Have Gone Through (TU - PDF, 4.68 MB)

Anglická mutácia sa ešte kúpiť dá.


príloha Zvolenských novín zo dňa 8.8.2005

Zvolenom zabudnutý generál (PDF, 939 kB)
Otec Márie Wittmannovej, francúzsky dôstojník a československý generál. Niekoľko pútavých osobných a vojenských príbehov generála Šnejdárka a podrobnosti o jeho živote.
Publikované prílohou Zvolenských novín zo dňa 8.8.2005.


Šnejdárek s rodinou v roku 1932 Miesto narodenia Gen. Šnejdárka Napajedla - rodný dom Gen. Šnejdárka
S rodinou v roku 1932 Miesto narodenia Gen. Šnejdárka Napajedla - rodný dom
 
Šnejdárek, Kremnica 1919 Šnejdárek, Zvolen 1919 Šnejdárek, čestný občan dvoch miest
Šnejdárek, Kremnica 1919 Šnejdárek, Zvolen 1919 Čestný občan dvoch miest
 
Dekrét o udelení francúzskeho občianstva J. Šnejdárkovi 27. marca 1905 Šnejdárek, Těšín Langhans archive Prague
Dekrét o udelení francúzskeho občianstva
J. Šnejdárkovi 27. marca 1905
Šnejdárek, Těšín Langhans archive Prague

Filmový dokument o Šnejdárkovi s originálnymi historickými dobovými zábermi, zachytenými filmovou kamerou. Tento dokument odvysielala Česká televízia na ČT2 v júni 2008. Je to z každého pohľadu vynikajúco a strhujúco spracovaných 25 minút, profesionálne na vysokej úrovni.

„Pan general“ arm.gen. Josef Šnejdárek
Námet - Zdeněk Šámal, scenár - Jiří Podlipný a pplk. PhDr. Eduard Stehlík,
réžia - Jiří Podlipný, produkcia ČTV.

Dokument sa nachádza aj na internete, môžete si ho pozrieť tu:
Neznámí hrdinové - Pan generál Josef Šnejdárek


Pomník 1935, ohrada 2008 J.Podlipný, M.Gajdoš, pplk. PhDr. E.Stehlík Práca na TV dokumente pri Badíne
Pomník 1935, na jeho mieste zostala jedine ohrada 2008 Zľava doprava J.Podlipný, M.Gajdoš, pplk. PhDr. E.Stehlík Práca na TV dokumente pri Badíne


Ako opisovali Šnejdárka jeho súčasníci :
1. anglický diplomat James A.Roy vo svojej knihe „Pole and Czech in Silesia“ (1921)
2. Josef Svatopluk Machar, prvý vojenský generálny inšpektor československej armády vo svojej knihe „Pět roků v kasárnách“ (1927)

Author: Roy, James Alexander, 1884-
Subject: Silesia
Publisher: London, Lane
Possible copyright status: NOT_IN_COPYRIGHT
Language: English
Call number: AEY-0516
Digitizing sponsor: MSN
Usage rights: See terms
Book contributor: Robarts - University of Toronto
Collection: toronto
Notes: - no table of contents

Pole and Czech in Silesia

James Roy píše o ňom vo svojej knihe „Pole and Czech in Silesia“:
"Vedúcim duchom na českej strane je plukovník Šnejdárek, dôstojník francúzskych Légií, ktorý okrem vedenia českých plukov v Tešínskom úseku prevzal aj administratívnu kontrolu na obsadenom území. Šnejdárek je silný muž s mimoriadnymi schopnosťami, ktorý dlhým stykom s Arabmi a podobnými národmi nadobudol osobitú bystrosť a schopnosť úsudku, mnohokrát ťažko pochopiteľného, vždy však originálneho – najlepšieho."
On je i dobrým organizátorom a robí na každého dojem dobrého vojaka, muža činu, inteligencie a veľkej sily charakteru. Je veľmi zaujímavým v spôsobe vystupovania a zdvorilým v rozhovore, typ muža, ktorý ak dá raz niekomu slovo, môže si byť istý, že bude splnené do poslednej slabiky. A tak má komisia preto väčší rešpekt k jeho schopnosti: obdiv k jeho výkonnosti vzrástol, ale komisia stratila dôveru vo vlastnú silu úsudku. Šnejdárek je nesporne vedúcim duchom a akúkoľvek melódiu chce pískať, všetci budú podľa nej tancovať.

J.S.MACHAR – Pět roků v kasárnach, Vzpomínky a dokumenty 1925-1926
PRAHA – AVENTINUM – 1927 CZEHOSLOVAKIA

Str. 172 – 173
... nástupca miestneho veliteľa? Chcem prehovoriť s plukovníkom Šnejdárkom.
Plukovník Šnejdárek: dojem vojaka. Vysvetlil som mu, čo chcem mať z armády, živo súhlasil, živo sľúbil spoluprácu. A či by prijal bremeno posádkového veliteľa? Áno

Keď odišiel, telefonoval som Chalupovi, že mu pošlem písomný návrh o Šnejdárkovi. – Tak sa stal Šnejdárek posádkovým veliteľom v Prahe. Nesklamal, ako nesklamal nikdy potom. Do zlajdáčeného vojska zaviedol poriadok. O pár dní chodili vojaci po uliciach nie už tou doterajšou knísavou kačacou chôdzou, ale ako struny a pozdravovali, ako sa patrí. Šnejdárek bol ako blesk, objavil sa vždy tam, kde by ho najmenej očakávali, videl všetko, nič mu neušlo. Nehovoril, nevykladal, iba rozkazoval. A dokázal sa tak pozrieť a prstom pohroziť, až sa duša chvela. O pár dní som mal istotu, že vojsko v Prahe je na reťazi, ktorá sa nedá pretrhnúť. A že sa dá naň spoľahnúť.


Nové knihy, v ktorých sa píše aj o Šnejdárkovi:

„Slavné bitvy naší historie“
(Petr Čornej, Pavel Bělina - Marsyas 1995)


bitka vo Zvolene 10.- 13.6.1919
strana 239

Slavné bitvy naší historie

„Generál Maurice Pellé“ (Radko Břach, Praha 2007)
Vojenský historický ústav Praha
Ministerstvo obrany Českej republiky, Praha 2007
Generál Maurice Pellé – prvý náčelník hlavného štábu čs. brannej moci

O Šnejdárkovi píše R.Břach v knihe o francúzskom generálovi, Maurice Pellé, ktorý viedol francúzsku vojenskú misiu v Československu od februára 1919, toto:

Str. 119-120
Prvé opatrenia generála Pelléa smerovali k obnoveniu bojaschopnosti existujúcich jednotiek. Ústup bol často bezhlavý, neorganizovaný, dochádzalo k dezerciám, uvoľnila sa kázeň a morálka. Generál Pellé dal okamžite prešetriť príčiny zlyhania. Na zodpovednosť bral veliteľov, ktorí situáciu nezvládli. Odvolal generála Letovského a velením 2. divízie poveril 4. júna 1919 plukovníka Josefa Šnejdárka.
Pelléovi sa vyplatilo, že tentoraz netrval na generálskej hodnosti. Šnejdárek bol totiž vojak ako remeň a domácich generálov strčil do vrecka. Pochádzal z českej rodiny, absolvoval pechotnú kadetskú školu v Prahe; služba v c. k. armáde sa mu zakrátko stala tesnou, a tak sa vydal do sveta. V roku 1899 vstúpil do francúzskej Cudzineckej légie, o sedem rokov neskôr získal francúzske občianstvo. Slúžil v severnej Afrike, zúčastnil sa ťaženia v horách aj púšti a bol viackrát zranený. Počas svetovej vojny sa podieľal na najťažších bojoch – v roku 1914 na Marne a Aisne, 1915 pri Arrase, 1916 Somme a Chemin de Dames – zakaždým s prestávkami na vyliečenie sa z ďalších zranení. Rozhodne sa nešetril.
V roku 1917 bol pridelený ako styčný dôstojník k Československej národnej rade a vypomáhal pri organizácii légií. S francúzskymi legionármi prišiel v januári 1919 do Čiech a velil vojenskej operácii v Tešínsku. Akonáhle nastúpil na čelo 2. divízie, rýchlo si získal rešpekt a autoritu. Pozbieral rozpŕchnuté jednotky, usídlil sa s nimi v kopcoch nad Banskou Štiavnicou, okamžite napádal Maďarov a 13. júna 1919 dobil strategický Zvolen. Nie vždy boli personálne výmeny také šťastné a účinné.

Ceremony in Prague
Ministerka obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová
udelila Josefovi Šnejdárkovi Kríž obrany štátu
In Memoriam.
Praha 11.november 2008

Ceremony in Prague
Kríž obrany štátu

Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek, legionár, armádny generál
15. júna 2009

Tabuľa bola odhalená na budove, v ktorej ako plukovník a veliteľ 2. divízie mal J. Šnejdárek svoj štáb v júni 1919. Krátko potom, ako po svojom nástupe do čela ustupujúceho československého vojska otočil bitku, zahnal maďarských boľševikov a oslobodil Zvolen.
(budova rodiny Wittmann, Zvolen, Slovensko)

Príhovor pri odhalení pamätnej tabule (PDF, 73 kB)

Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek

Čestní hostia na odhalení

Vladimír Maňka Member of EU Parliament
Jozef Mikuš Member of Slovak Parliament
Maj.General Jiří Jančík CZ.R. Czech Emassy
Maj.General Juraj Baránek Commander of Slovak Air Force
Lt.Col. Eduard Stehlík CZ.R. Military History Institute, Prague
Lt.Col. Miloslav Čaplovič Head of Military History Institute, Bratislava
major Bruno Charon FR French Embassy, Attaché
captain Meynet FR French Embassy
Irena Brabcová CZ.R Mayor of Napajedla, Snejdarek´s birthplace
Milan Žuffa Kunčo Head of Czechslovak Legions Club, Olomouc CR and 2 historical uniform men
Miroslav Kusein Mayor of Zvolen
Alžbeta Staníková Vice-Mayor of Zvolen
Ľubica Miľanová, Mgr. Museum, Zvolen
Dr.Blanka Maňkovská Czech Club, Zvolen
Peter Valach Sculptor
Milan Gajdoš Historian, Sliač
Dr.Pavel Kuka Historian, Kováčová
Miroslav Bilský KVH Head of Czechslovak Legions Club, Slovakia, historical uniform
Ing. Ján Šebeň Head of Slovak Antifascist Club in Zvolen
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek
Odhalenie pamätnej tabule hrdinovi a patriotovi menom Josef Šnejdárek Katarína Wittmannová, ukazuje malý dievčenský prsteň s nezábudkou Na fotografii vľavo vnučka generála Šnejdárka, Katarína Wittmannová, ukazuje malý dievčenský prsteň s nezábudkou, ku ktorému vysvetľuje, prečo ho tak starostlivo celý jej život opatruje: Mama mi povedala, že som mala 9 mesiacov, keď Šnejdárkovci odchádzali z Československa (pozn Hv. bolo to hneď po rozdelení Československa).
Katarína Wittmannová
a Štefan Hvojník
Môj starý otec mi daroval dve malé náušnice a malý (náhrdelník) prívesok. Náušnice som nosila do mojich desiatich rokov. Náhrdelník pri našom úteku zostal vo Zvolene, lebo sme nemohli mať veľa vecí. Tam ho potom ukradli. Mama potom dala v Kanade urobiť z náušníc s nezábudkami malý prsteň s nezábudkami, aby som na neho nezabudla, ako si to on želal.
Vpád maďarov

Historický popis Šnejdárkovho nástupu na front
proti maďarským boľševikom a jeho význam
pre celkový obrat vývoja bojov nájdete podrobne
popísaný v tejto časti.
Anglický preklad bude pridaný neskôr.

Boj o Slovensko, 1919 Pamätná vlajka
Boj o Slovensko Z vďačnosti plk. Šnejdárkovi
venovali pražské devy

Minister vojny Václav Klofáč v Lučenci Z prvej návštevy prezidenta Masaryka v Bratislave Rozdelenie Rakúsko-Uhorska v Trianone
Minister vojny Václav Klofáč v Lučenci (dolný rad v strede) -od neho napravo Šnejdárek, naľavo generál Mittelhauser Z prvej návštevy prezidenta Masaryka v Bratislave, prvý naľavo gen. Šnejdárek Strata území viedla Maďarov k útokom na susedné krajiny

Maroko mapa Trasa českých vojakov prezlečených za Senegalcov Československo v rokoch 1919-1938
Miesto, kde zomreli generál Šnejdárek a jeho manželka Trasa českých vojakov prezlečených za Senegalcov Československo v rokoch 1919-1938