Navigácia

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil
Za pani Katarínou Wittmanovou
Kapitola z knihy Wittmann family
Katarína Wittmann nad obcou Ludrová Katarína Wittmann nad obcou Ludrová - rodiskom Ignáca Wittmanna
Katarína na PUSTOM HRADE vo Zvolene Katarína na PUSTOM HRADE vo Zvolene
Maple and Lily

Katarína Wittmannová

Katarína Wittmannová Katarína Wittmannová

Narodila sa v roku 1938 v Bratislave. Na Slovensku podnikala od roku 1991. Zomrela v Kanade v roku 2011.

Po desaťročných súdnych sporoch o reštitúcie, z ktorých niektoré sa opravami nepresností v rozsudku súdu natiahli až do roku 2004 a po konsolidácii rodinného podniku v roku 2000, nastali dôležité zmeny.

Vývoj v iných západných štátoch a nástup supermarketov ukázal, že jednoduchšie prežije niekoľko veľkých mliekarenských koncernov ako množstvo malých so širokým sortimentom výroby v každom z nich. Preto sa aj Katarína Wittmannová musela objektívnemu svetovému trendu prispôsobiť a mliekareň prešla do majetku Bongrain SAS.

Pri mliečnych výrobkoch chcela zostať a písomne informovala správcu konkurznej podstaty Bryndziarne Molec Zvolenská Slatina, že má záujem malú bryndziareň kúpiť a realizovať výrobu bryndze. Ako je už na Slovensku zvykom, zákon umožnil, aby správca dal legálne drobný, netransparentný oznam v jedných okrajových novinách a K.Wittmanovú neinformoval. Takto boli zvýhodnení selektívne informovaní (vybraní?) uchádzači a neinformovaní zostali bez šance na nové písomne prihlásenie s krátkou lehotou (ak si pravdaže neprečítali denne všetky slovenské noviny).

Absolvovala v Kanade kurz pre výrobcov zmrzliny, ktorú zamýšľala na Slovensku predávať. Investovala do rekonštrukcie pôvodných rodinných objektov na námestí, prenajímala ich a zriadila aj prevádzku „mliečny bar Maxim“ s orientáciou na rôzne druhy zmrzliny a mliečnych nápojov.

Neskôr kúpila na dražbe areál bývalých skladov podniku Medika, a.s. v likvidácii vo Zvolene a po rekonštrukcii budov v tomto areáli otvorila na Divadelnej ulici obchodný dom Wittmann.

Prvé roky podnikania jednotlivých, autorom vybraných, podnikateľov vo východnej Európe po demokratických zmenách zachytil pán Craig Hall vo svojej knihe RESPONSIBLE ENTREPRENEUR, kde v kapitole 8 opisuje aj začiatky Kataríny Wittmannovej.

Katarína Wittmannová Katarína Wittmannová Katarína Wittmannová a Štefan Hvojník po rekonštrukcii budov na námestí
Katarína Wittmannová a Štefan Hvojník
po rekonštrukcii budov na námestí
Katarína na mliekarenskom dvore v lete 1948 Katarína s matkou a bratom Petrom Z Afriky do Kanady 1950 Dekrét čestného členstva ZPPH
Na mliekarenskom dvore
v lete 1948
Katarína s matkou
a bratom Petrom
Z Afriky do Kanady 1950 Dekrét čestného členstva ZPPH
Katharína a jej mama, Paríž 1950 K.W. a p.Môška z Očovej, Canada 1993 Katarína s dcérou, Zvolen
Katharína a jej mama
Paríž 1950
K.W. a p.Môška z Očovej
Canada 1993
Katarína s dcérou, Zvolen
Deti Kataríny - 1995 Paula, Karyn, Philip 2000 Karyn a Paula s manželmi Schneidarekovcami vo Francúzsku 2005 Paula v mliečnom bare Maxim Katarína a Juliet Wittman, Zvolen
Deti Kataríny - 1995 zľava doprava Paula, Karyn, Philip 2000 Karyn a Paula so Schneidarekovcami vo Francúzsku 2005 Paula v mliečnom bare Maxim, Zmrzka s.r.o., Zvolen, SK Katarína a Juliet Wittman
z Colorada, USA vo Zvolene