Navigácia

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil
Za pani Katarínou Wittmanovou
Kapitola z knihy Wittmann family

Časť historických plastík trvale zapožičaných SNG bezplatne rodinou Wittmann:


Galéria

Časti reklamnej skladačky, 30-te roky


Etikety obalov syrov, 30-te rokyFiremné reklamné pohľadnice


Zaujímavosti

vizualizácia novej mliekárne Dvor mliekarne Vojtech Wittmann vo výrobni syra r.1920
vizualizácia novej mliekárne
1947-48
dvor mliekarne 1939 zoznam skladov a syrární
(titulná strana skladačky)
Vojtech Wittmann vo výrobni syra
r.1920
 
Oznam o výdaji mlieka na prídel po 2. svetovej vojne Hlavičkový papier arizátora a originál I.Wittmann a Zwick mliekáreň
oznam o výdaji mlieka na prídel
po 2. svetovej vojne
hlavičkový papier
arizátora a originál
I.Wittmann a Zwick - spolupráca
v rokoch 1932 - 1935
historická pohľadnica    

Byt Wittmannovcov 1934

byt z roku 1934 byt z roku 1934 byt z roku 1934
 
byt z roku 1934 Fresco stenomaľba dar Benešovi (ľudová výšivka s očovskými
motívmi), ktorý už po r.1948 nestihol
byť darovaný
džbán z múzea v knihe o Zvolene z r.1993,
predtým v byte Wittmannovcov (1945)
džbán - dnes v múzeu vo Zvolene