Navigácia

Josef Šnejdárek - Co jsem prožil
Za pani Katarínou Wittmanovou
Kapitola z knihy Wittmann family
nádoba na bryndzu Nádoba, v ktorej sa vyvážala bryndza.
mapa syrární a skladov Vlastné syrárne a sklady.

Zoznam skladov a syrární - titulná strana reklamnej skladačky z roku 1932

História mliekarne I.W&S

Vojtech Wittmann vo výrobni syra r.1920 Vojtech Wittmann vo výrobni syra r.1920

1891 … Ignatz Wittmann založil mliekareň vo Zvolene.

1914 – 1918 … Hornouhorské bryndziarne
I.svetová vojna – mliekareň riadil Ústredný zásobovací úrad (uhorský), ktorému podliehali aj výroba a predaj bryndze. Kvôli ťažkostiam takéhoto riadenia sa Molec, Vagač, Wittmann a jeden vplyvný maďarský mliekarenský podnik spojili a založili Hornouhorské bryndziarne, účastinná spoločnosť vo Zvolene.

1920 – 1923 … Spojené bryndziarne
Po skončení činnosti Hornouhorských bryndziarní jej spoločníci a moravskí odborníci na výrobu syrov vytvorili Spojené bryndziarne, účastinná spoločnosť. Tieto sa v roku 1922 rozdelili a spoločníci začali znovu podnikať pod vlastným menom.

1920 – 1924 … I.Wittmann & syn
Nová značka firmy I.Wittmann & syn = Ignatz Wittmann a syn Vojtech. Vojtech Wittmann mal odborné znalosti, hovoril plynule nemecky, maďarsky, česky a dohovoril sa aj francúzsky (po odchode do Kanady aj anglicky).

Dvor mliekarne
Dvor mliekarne

1930 … Tavené syry
Doplnil sa výrobný program mliekarne I.Wittmann & syn o tavené syry, pôvodne švajčiarske krabicové syry.

1932 – 1933 … Vlastné laboratórium
Mliekareň I.Wittmann & syn zaviedla modernú pasterizáciu mlieka a zriadila vlastné chemickobakteriologické laboratórium, v ktorom pestovala aj vlastné mliečne kultúry.

1930 – 1940 … Najväčší mliekarenský podnik v Československu
V tomto období bola továreň I. Wittmannn & syn najväčším mliekarenským podnikom svojho druhu v Československu. V tom čase jediná slovenská mliekareň, ktorá vyrábala rôzne mliekarenské základné druhy: mlieko a kyslomliečne výrobky, jogurty biele a jogurty s lekvárom, ovčie syry, bryndza a roquefort (ktorý nazývali Zvolenský modrý syr), syry z kravského mlieka, ementál, tavené syry. Podnik mal vo Zvolene pivnice na zrenie syrov, taviareň a bryndziareň. Syrárne mal v obciach Babiná, Bacúrov, Radnovce, Sása, Zolná. Veľkosklady mal podnik v mestách Praha II (Mikulandská 6), Bratislava (Špitálska 44), Brno (Kapucínske námestie 6), Moravská Ostrava (Ul. M. Hodžu 4). Mliekareň dostala zlaté a strieborné medaily v Paríži, Londýne a ocenenia v Prahe, Bratislave, Budapešti.

Reklamná skladačka z roku 1932
Reklamná skladačka z roku 1932

1941 … Arizácia
Podľa rozhodnutia Ústredného hospodárskeho úradu v Bratislave sa v listinách poznačil prevod podniku I.Wittmann & syn na Teofila Alexandra Babalu v zmysle nariadenia 198/1941 – zákony vojnového Slovenského štátu (arizácia).

1943 …
Vymazal sa T. Babala a poznačil sa prevod na Zväz mliekarenských družstiev pre Slovensko – zákony vojnového Slovenského štátu.

Vizualizácia novej mliekarne

1947 – 1948 … Novostavba mliekarne
Zabezpečila sa výstavba nového syrárskeho kombinátu a dokončenie stavby.

1948 – 1949 … Znárodnenie a útek
Mliekareň bola zhabaná komunistickou mocou a rodina Wittmann tajne opustila Československo. Najskôr odišli do Maroka manželka Marie s deťmi (syn Peter a dcéra Katarína) pod zámienkou riešenia pozostalostí jej otca, generála Šnejdárka, ktorý zomrel v Casablanke. Vojtech odišiel až neskôr (na bicykli do Rakúska), jemu by vycestovací pas nedali. Prechodne rodina bývala v Maroku u brata Márie Wittmannovej – Josef Jiří (syn legendárneho generála Šnejdárka) tam pracoval ako manažér firmy Baťa.

1950 … Odchod do Kanady
Po 18 mesiacoch v Afrike sa rodine podarilo odísť do Kanady.

1948 – 1998 … Národný podnik
Pôvodný majetok mliekarne Wittmannovcov bol začlenený do národného mliekarenského priemyslu pod rozličnými názvami národných podnikov, naposledy Zvolenská mliekareň. Z predvojnových značiek výrobkov sa používala naďalej značka „Jánošík“.

30.5.1995 … I.Wittmann & syn s.r.o.
Katarína Wittmannová založila novú spoločnosť I.Wittmann & syn s.r.o., obnovila rodinnú značku s jasným cieľom vrátenia ukradnutého majetku a rozvoja mliekarenskej výroby a s cieľom prenajať si strojné zariadenia a zamestnancov mliekarne do vyriešenia sporov a privatizácie strojného zariadenia.

1991 – 1998 … Súdne spory
Súdne spory vedené ohľadne reštitučných nárokov. V 1998 ukončenie základných súdnych sporov ohľadne reštitúcie a vrátenie pôvodných nehnuteľností rodine Wittmann (podľa zákona tomu, kto mal právo požiadať a požiadal o reštitúciu a mal trvalý pobyt na Slovensku).

1.5.1998 … Prevzatie výroby
I.Wittmann & syn začala výrobnú a obchodnú činnosť na základe prenájmu technológie od Zvolenskej mliekarne a.s.. Prevzala tak výrobu a trhy mliekarne, ktorá mala technológiu vo vlastníctve štátu, ale budovy boli reštituované. Vyrábala čerstvé mlieko v nových fínskych obaloch, kyslomliečne výrobky – najmä kvalitné jogurty, tvrdé syry a tavené syry. Jedno z posledných zahraničných ocenení dostala mliekareň pod vedením Kataríny Wittmannovej v Nemecku za špeciálny druh syra „Zvolenský oštiepok“.

2000 … Ukončenie privatizácie
Ukončenie privatizácie Zvolenskej mliekarne a.s., ktorá sa stala 100% dcérou spoločnosti I.Wittmann & syn s.r.o. a prechod všetkých zamestnancov zo Zvolenskej mliekarne do spoločnosti I.Wittmann & syn.

2001 … Predaj spoločnosti
Definitívny prechod spoločnosti I.Wittmann & syn do majetku francúzskej spoločnosti BONGRAIN EUROPE S.A.S.

2005 … Predaj značky Jánošík
Chránená značka Jánošík prešla do majetku Bongrain Europe.


Viac obrázkov z histórie mliekarne I.Wittmann & syn nájdete v galérii.