Navigácia


História

Mliekareň a bryndziareň vo Zvolene založil v roku 1891 Ignác Wittmann, Vojtechov otec. Spoločne podnikali, preto sa firma volala I.Wittmann a syn. V období medzi I. a II. svetovou vojnou bola najväčšou mliekarňou na Slovensku. Po smutne známych udalostiach, kedy arizátori a po r.1948 zase komunisti obrali o majetok viacerých Wittmannovcov, emigrovala Vojtechova rodina a neskôr sa presťahovala do Kanady (pozri podstránku Wittmann family, Ignác Wittmann, Vojtech Wittmann, Katarína Wittmannová). V roku 1990 sa Katarína Wittmannová vrátila z Kanady na Slovensko, aby zveľadila aspoň tú časť rodinného majetku, ktorá zostala a o ktorú sa celé desaťročie súdila. V súčasnosti je mliekareň už majetkom francúzskej spoločnosti.

V časti Wittmann Family je podrobný rodostrom širšej rodiny Wittmann aj s označením krajiny, kde potomkovia žijú alebo žili do svojej smrti. Osobitná značka je pri menách tých členov rodiny, ktorých zavraždili fašisti (pozri aj článok Koloman Wittmann v časti Wittmann family).
Spomínaný širší rodostrom Wittmann je integrovaný ako súčasť podrobného rodostromu rodiny Vojtecha Wittmanna, otca Kataríny Wittmannovej, muža, ktorý pozdvihol mliekarenstvo na Slovensku, ale komunistická moc mu ukradla majetok a vymazala jeho meno a aj meno mliekarne z histórie až do pádu komunizmu vo východnej Európe.

V rámci príbuzných Vojtecha Wittmanna je osobitná časť Generál Šnejdárek, svokor Vojtecha Wittmanna, francúzsky a československý dôstojník, oslobotiteľ mesta Zvolen od maďarskej armády 1919. Šnejdárek (Schneidarek) si zaslúži pozornosť práve preto, že komunistická diktatúra na dlhý čas vymazala jeho zásluhy, jeho význam pre Slovensko a aj jeho meno z pamäti národa. Pútavou formou bol jeho život a činy opísaný v 4-stranovom článku v prílohe Zvolenských novín. V elektronicke podobe tu: Zvolenom zabudnutý generál (pdf, 939 kB).


časť historických plastík trvale zapožičaných SNG bezplatne rodinou Wittmann
Ignác W., Marie W., Vojtech W., Vlasta W., Karol W. Ignác W., Marie W., Vojtech W., Vlasta W., Karol W.
mliekareň I.Wittmann & syn mliekareň I.Wittmann & syn
Sklady mliekarne v Prahe