Navigácia


Wittmannov dom

Wittmann Holding

Zoskupenie Wittmann Holding Zvolen je zväzok viacerých spoločností (K.Wittmann s.r.o., Zmrzka s.r.o. a West Port s.r.o.), ktoré založila Katarína Wittmannová.

Hlavná činnosť skupiny Wittmann Holding je prenájom budov a nebytových priestorov vo Zvolene.
Holding obhospodaruje komplex Wittmann Place, West-port pasáž a obchodný dom Wittmann s atraktívnymi obchodnými a kancelárskymi priestormi.

Wittmann holding sa prostredníctvom členov rodiny Wittmann viaže so základmi mliekarenského priemyslu na Slovensku. Súčasťou týchto stránok je preto aj história mliekarne a rodiny Wittmannovcov.

Šnejdárek - Nové vydání knihy "Co jsem prožil" s přílohou o rodině

Josef Šnejdárek - nové vydání knihy Co jsem prožil - obálka

70 let ode dne, kdy zemřel generál Šnejdárek, uplynulo 13. května 2015. K tomuto výročí
byly vytištěny první kusy dalšího vydání jeho autobiografie „Co jsem prožil“, tentokráte jako
rozšířené vydání o faktografii, rodinnou korespondenci, manželku a děti generála
plus fotografie.

70 rokov odo dňa, kedy zomrel generál Šnejdárek, uplynulo 13. mája 2015. K tomuto výročiu
boli vytlačené prvé kusy ďalšieho vydania jeho autobiografie „Co jsem prožil“, tentokrát ako
rozšírené vydanie o faktografiu, rodinnú korešpondenciu, manželku a deti generála
plus fotografie.

Česká verzia knihy je rozpredaná. V prípade, že sa nájde dosť záujemcov, dáme knihu vytlačiť ešte raz, lebo dotlač nie je možná a dosky tlačiareň ničí.
Záujemci o knihu pre prípad novej tlače nech napíšu email už teraz a vo svojom emaile musia v predmete správy napísať: Kniha Šnejdárek
V emailových správach budeme mať osobitné okienko kam sa zaradia všetci žiadatelia o knihu.

informácie a objednávky na: asistentka@wittmannholding.sk

Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - úvod Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - úvod 2 Josef Šnejdárek - kniha Co jsem prožil - obálka zadná strana nové vydání knihy Co jsem prožil - strana 190 kniha Co jsem prožil - strana 191 Josef Šnejdárek - nové vydání knihy Co jsem prožil - strana 192

Obálka knihy a úvod z knihy Co jsem prožil, plus príloha (TU - PDF, 828 kB)


Kniha v angličtine "Joseph Schneidarek - What I Have Gone Through"

Anglické vydanie pre rodinných príslušníkov a priateľov. Anglická verzia vyšla v náklade len 130 ks.

Schneidarek's book - cover

Obálka knihy What I Have Gone Through (TU - PDF, 3.02 MB)

Anglická mutácia sa ešte kúpiť dá.